Sklep SPORTAKUS.PL
Menu
Strona głównaO nasRegulamin
Tłumacz Google
KUP NA RATY przez Internet!
Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy SPORTAKUS dostępny pod adresem sportakus.pl i sportakus.eu prowadzony jest przez firmę SPORTAKUS Mirosław Szczepaniak, wpisaną przez Burmistrza Miasta Września do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy i Punkt Stacjonarny znajduje się w: Słomowo 19b; 62-300 Września. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7891446272, Regon: 302112410

Regulamin zakupów

1. SPORTAKUS prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i w Punkcie Stacjonarnym znajdującym się w siedzibie firmy. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sportakus.pl i sportakus.eu  Klient ma możliwość dokonania zakupu bezpośrednio w Punkcie Stacjonarnym Sklepu SPORTAKUS.

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  SPORTAKUS są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy elektroniczne faktury vat lub paragon.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich – uzależnione jest to od gabarytów i rodzaju towaru.
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:
o Przelewem lub kartą kredytową.
Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksię­go­waniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
o Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.
o Raty
- Za pośrednictwem firmy Platforma Ratalna - szczegółowe informacje znajdują się na stronie Kup na Raty, Zakupy na raty. W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.
o Gotówka –
dotyczy również sytuacji, gdy klient, składając zamówienie wybiera opcję „odbiór osobisty”. Wówczas towar jest jedynie rezerwowany dla klienta, a zakup realizowany (umowa sprzedaży-kupna zawierana) w siedzibie firmy. Jest to zakup w sklepie stacjonarnym. Towar taki nie podlega zwrotowi ani wymianie.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, SPORTAKUS  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

8. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

9. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską (na terenie Polski), zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu, nie póżniej jak w terminie 3 dni.

10. Produkty oraz usługi są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt do serwisu na adres korespondencyjny podany w karcie gwarancyjnej lub na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt gwaranta. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pomocy sklepu w realizacji gwarancji należy się z nami skontaktować, a następnie wysłać do nas informację z opisem problemu. Nie odbieramy nie uzgodnionych (nie zamówionych) przesyłek.

11. W przypadku niezgodności towaru z umową należy wysłać do nas pismo  określając niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań.
Sklep ustosunkuje się do treści odebranego pisma, udzielając pisemnej odpowiedzi.
Jeżeli rozwiązanie problemu będzie wymagało odesłania reklamowanego towaru,  należy go odesłać na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań. Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość).

12. Sklep  SPORTAKUS ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

13. Wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) "Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny" składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni."

Korzystając z prawa do odstąpienia (INFORMACJE - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY), wystarczy wysłać do nas pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (WZÓR OŚWIADCZENIA) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sklep ustosunkuje się do treści odebranego pisma, udzielając pisemnej odpowiedzi. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym (nie używany), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Proszę odesłać nam rzecz w raz dowodem zakupu i wszelkimi „gratisami” (jeżeli były) na wskazany przez nas adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Sklepu (WZÓR OŚWIADCZENIA). Sklep dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta.

Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta."

(Dz.U. poz.827) Art.38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (na przykład: produkty zrobione na zamówienie oraz produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie);
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Zgodnie z art. 10, pkt. 3, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) wyżej wymienionej ustawy: Zwrotowi nie podlegają produkty zrobione na zamówienie oraz produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie, ponieważ jest to „świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.”
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
art. 4, „pkt. 2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjn­ego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
3. W przypadkach nieobjętych ust. 2, domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.”

15. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sugerujemy sprawdzenie przesyłki przy odbiorze, jest to niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty” towar jest rezerwowany dla klienta, a zakup realizowany (umowa sprzedaży-kupna zawierana)  w siedzibie firmy. Jest to zakup w sklepie stacjonarnym. Towar taki nie podlega zwrotowi ani wymianie. (Porównaj z punktem 6 regulaminu.)

17. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Podając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę SPORTAKUS Słomowo 19b, 62-300 Września, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), jedncześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej i przesłanie jej pocztą elektroniczną.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia (m. in. dostarczenie zamówienia, przesłania elektronicznej faktury). Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowią­zu­ją­cych przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marke­tin­go­wych.
Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.

19. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

I. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

II. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

20. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie SPORTAKUS. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

 

 

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.